Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Správne súdnictvo


Konanie o zázname v správnej súdnej praxi

Konanie o zázname predstavuje v praxi frekventovaný druh katastrálneho konania, v ktorom sa vykonáva zápis vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnutelnosti do katastra nehnutelnostl. Predmetný článok približuje konanie o zázname optikou kritickej ...

O odňatí základného práva na správnu súdnu ochranu postúpením veci správnym súdom civilnému súdu a interpretačnej nejasnosti súvisiacej s procesným základom avizovaného postúpenia

Príspevok sa zameriava na možnosti odňatia základného práva na správnu súdnu ochranu v dôsledku postúpenia veci správnym súdom civilnému súdu. Uvedená problematika je analyzovaná vo svetle aktuálnej aplikačnej praxe.Popritom sa v článku sústreďuje...

Dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve (2. časť)

Autor v predkladanom príspevku analyzuje dôvody dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia v správnom súdnictve. Zaoberá sa právno-teoreticky a právno-aplikačne zaujímavými aspektmi platnej právnej úpravy obsiahnutej v § 362 S...