Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 1/2021

1/2021

Núdzový stav v Slovenske republike z hľadiska medzinárodných ľudskoprávnych štandardov

JUDr. Marica Pirošíková

Autorka približuje medzinárodné ľudsko-právne štandardy týkajúce sa stavu núdze z hľadiska existujúcich rozhodnutí ESĽP, ako aj materiálov vypracovaných Benátskou komisiou. Tieto kladú dôraz na dod...

Obsah vydania