Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 4/2019

ISSN 2730-0390 (online) ISSN 1335-177X (tlačené vydanie)
4/2019

Mimoriadne zníženie trestu a dovolacie konanie

JUDr. Ondrej Repa, PhD.

Problematike mimoriadneho zníženia trestu upraveného v § 39 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") bolo už venovaných viacero odborných článkov1), ktoré svoju pozornosť zameriavali najmä na zákonné limit...

Obsah vydania

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia

O časopise

Odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva.