Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trovy konania a prípustnosť dovolania podľa § 421 Civilného sporového poriadku (ZSP 32/2019)

§ 357 písm. m) a § 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku

Prípustnosť dovolania proti uzneseniu odvolacieho súdu o trovách konania, ktorú dovolateľ vyvodzuje z § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku, je vylúčená ustanovením § 421 ods. 2 Civilného sporového poriadku.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 221/2016.

Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom zamietol žalobu a žalobcom uložil povinnosť zaplatiť žalovaným náhradu trov konania 3 755,23 eur k rukám právneho zástupcu žalovaných do troch dní (§ 142 ods. 1 OSP).
Krajský súd (ďalej aj "odvolací súd") na odvolanie žalobcov rozsudkom rozsudok okresného súdu v napadnutej zamietajúcej časti potvrdil. V časti o náhrade trov konania rozsudok zmenil tak, že žalovaným náhradu trov konania nepriznal. Žalovaným nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.
Zmenu rozhodnutia v časti náhrady trov konania odôvodnil tým, že v konaní boli preukázané dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle § 150 OSP, ktoré odôvodňovali nepriznanie náhrady trov konania. Podľa odvolacieho súdu bolo potrebné zohľadniť špecifické a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).