Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Už ste sa prihlásili na náš webinár Psychológia manipulácie ľudského správania?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Stretnite sa s nami online a objavte svet manipulácie ľudského správania. V rámci webinára „Psychológia manipulácie ľudského správania“ vás bude sprevádzať Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD., renomovaný slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik. Tento fascinujúci seminár sa uskutoční 16. mája 2024 od 9:30 do 12:00 hod. Pridajte sa k nám a získajte poznatky, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred manipuláciou a lepšie porozumieť ľudskej psychike.

Snahy o manipuláciu ľudského správania sú staré ako ľudstvo samé. Zmena ľudského správania manipuláciou je dosahovaná prostredníctvom vhodne zvolených psychologických metód, o ktorých webinár pojednáva. Cieľom webinára je vysvetliť a umožniť pochopiť niektoré zákonitosti ľudského správania v súvislosti s jeho ovplyvňovaním rôznymi druhmi psychologických manipulatívnych nástrojov. Psychológia manipulácie ľudského správania je významnou aj pre oblasť ovplyvňovania cieľových subjektov v rámci informačnej vojny napríklad pri tzv. cielených dezinformačných kampaniach, ktoré sú dnes bežným nástrojom ovplyvňovania spoločnosti prostredníctvom klamstva, polopravdy, šírených s cieľom zastrašiť.

Webinár je určený tak odbornej verejnosti (orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, prokurátorom, exekútorom, notárom, sudcom, psychológom), ako aj širšej verejnosti.

Viac informácií k prihláseniu nájdete tu.