Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti bývalého premiéra a bývalého ministra vnútra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosti vo veci Kaliňák a Fico proti Slovenskej republike. Rozhodnutie prijal bez toho, aby tieto sťažnosti oznámil žalovanému štátu, a teda aj bez vyjadrenia Slovenskej ...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade policajného násilia voči rómskym chlapcom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade M. B. a ďalší proti Slovenskej republike (č. 2).

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť slovenského sudcu v súvislosti s protipandemickými opatreniami

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť sudcu Dalibora Miľana, podanú proti Slovenskej republike v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Rozhodnutie prijal bez toho, aby túto sťaž...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg - Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Potoczká a Adamčo proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že došlo k porušeniu práva sťažovateľov na rešpektovanie súkromného života a práva na účinný prostriedok nápravy (články 8 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd)

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok týkajúci sa práva na výsluch svedkov v trestnom konaní

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Vasaráb a Paulus proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na výsluch svedkov v trestnom konaní, zaručeného článkom 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru o ochra...

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech Slovenskej republiky – prípad Papaj proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

17. november 2022 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 17. novembra 2022 zverejnil svoje rozhodnutie z 18. októbra 2022 v prípade Papaj proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie svojho práva na spravodlivé súdne ko...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie v prípade Vassová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a v...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zatvorených z dôvodu protipandemických opatrení

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na rešpektovanie súkromného života

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Chocholáč proti Slovenskej republike. Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie článku 8 a 10 Dohovoru. ESĽP posudzoval sťažnosť v rámci práva na rešpektovanie súkromného života a 5 hlasmi...

Rozhodnutie ESĽP v prípade BTS Holding, a. s. proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade BTS Holding, a. s. proti Slovenskej republike, ktorým konštatoval porušenie práva na majetok podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 23. júna 2022 vyhlásil rozsudok v prípade Pjonteková a Petejová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.  

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Haščák proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa odpočúvania.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade Rigo proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivoti SR

Slovenská republika uspela v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva o sťažnosti na porušenie práva na spravodlivé konanie v trestnej veci. 

Európsky súd pre ľudské práva zamietol 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva zverejnil 5. mája 2022 dve rozhodnutia, ktorými zamietol spolu 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike. Až 17 z nich sa týkalo nariadení vlády a opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorými boli zavedené r...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech SR odmietnutím sťažnosti pre zneužitie práva podať sťažnosť

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 10. marca 2022 v prípade Junas proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote a práva na účinný prostriedok nápravy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 a článku 13 Dohovoru.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok týkajúci sa práva na rešpektovanie súkromného života odsúdeného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 2), v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

ESĽP rozhodol v prípade Vaša Slovensko, s. r. o. proti SR v prospech štátu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, prijaté 22. februára 2022, ktorým zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o. proti Slovenskej republike pre zneužitie práva na podanie sťažnosti.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok týkajúci sa spravodlivosti trestného konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministertsvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Al Alo proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva vypočúvať svedkov v trestnom konaní, zaručeného článkom 6 ods. 1 a ods. 3 písm. d) Dohovoru