Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;Povinnosť zachovávať mlčanlivosť;Ohrozenie utajovanej skutočnosti. Ohrozenie štátneho tajomstva;Vyzvedačstvo;Lustrácie;Povolenie k niektorým činnostiam;Pokuty. Blokové pokuty;Spravodajská služba. Vojenské spravodajstvo;Národný bezpečnostný úrad. Bezpečnostné previerky.;Štátna bezpečnosť. Bezpečnostná informačná služba;Polícia. Zbor národnej bezpečnosti.;Prvotná evidencia;Skúšobníctvo. Riadenie akosti. Certifikácia výrobkov. Akreditácia; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 2. 7. 2024  

102/2014 Z.z.

Novelizovaný: 2. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

480/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

301/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

143/1998 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve