Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 4/2020

4/2020

Priama aplikácia ústavy (s dôrazom na všeobecné súdy)

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Príspevok analyzuje koncept priamej aplikácie ústavy s dôrazom na rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov. Pojednáva o troch rôznych formách, v ktorých môže priama aplikácia ústavy nastať: nezávislá...

Požičiavanie peňazí P2P prostredníctvom platforiem - základné pojmy a koncepčné zaradenie

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

Populárna forma požičiavania peňazí cez on-line nástroje umožňujúce rýchle a pohodlné hľadanie si zmluvných partnerov nemá, podľa aktuálne prezentovaných názorov, v aktuálnej právnej úprave (únijne...

Náhradné materstvo ako bioetický problém z pohľadu ochrany základných práv a slobôd

JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Príspevok vychádza v podstatnej časti z habilitačnej prednášky autorky, ktorá odznela dňa 27.2.2020 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Téma bola zvolená ako prierezová z pohľadu použitia ...

Obsah vydania