Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o podpore cestovného ruchu - v PK do 17. 4. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je úprava a harmonizácia legislatívneho rámca s aktuálnymi potrebami sektora cestovného ruchu. Navrhovaná právna úprava reaguje na potrebu reštartu sektora cestovného ruchu v dôsledku následkov nepriaznivej situácie spojenej s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou.

Cieľom pripravovaného návrhu zákona je aj zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských regiónov v oblasti destinačného manažmentu; ďalej sa upravuje proces a termíny v súvislosti s poskytovaním dotácie.

Návrh zákona taktiež definuje postavenie organizácie na podporu cestovného ruchu, ktorej hlavnou úlohou je prezentácia Slovenskej republiky doma a v zahraničí ako cieľovej krajiny cestovného ruchu, okrem toho približuje a sprístupňuje zrozumiteľnejšiu politiku pre budovanie produktov cestovného ruchu.

Návrh zákona vytvára pomocný nástroj rozvoja a podpory cestovného ruchu s cieľom zdynamizovať a posilniť rozvoj a udržateľnosť cestovného ruchu ako základného piliera pri budovaní ekonomickej prosperity regiónov.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 17.4.2024 v procese PI/2024/73. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.