Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 4/2016

Obsah vydania