Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tomášek, M., Právní systémy Dálného východu I, 2016, Karolinum, 316 s., ISBN 9788024633817

Tomášek, M., Právní systémy Dálného východu I, 2016, Karolinum, 316 s., ISBN 9788024633817
Prof. JUDr.
Alexander
Bröstl
CSc.
Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárikav Košiciach.
Keď sme v lete roku 1987 odchádzali po rôznych trasách na dlhodobé študijné pobyty do Číny (Michal Tomášek vtedy zamieril na Pej-ta do Pekingu, ja pre zmenu na Fu-tan do Šanghaja), netušili sme, že sa - okrem mojej návštevy Pej-ta v Pekingu 1988 - stretneme až po 25 rokoch ako kolegovia na právnických fakultách (Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a Právnickej fakulte Univerzity P. J.Šafárika v Košiciach). Ako sinológ mal kolega Tomášek v tom čase veľkú výhodu, keďže sa mohol "priamo z chodu" venovať štúdiu dejín čínskeho práva, resp. aktuálnemu systému čínskeho práva. (Pre mňa boli vtedy smerodajné anglické preklady Jamesa Leggeho (
The Chinese Classics in seven volumes
. Hongkong, 1861 etc.), text Derka Boddeho (
Essays on Chinese Civilization
, Princeton, 1981) a jeho preklad Fung Yu-lana (
A History of Chinese Philosophy
, translated by Derk Bodde, Princeton, 1953); cez čínštinu a odborné čínske texty som sa len postupne prehrýzal a prehrýzam sa dodnes...
Autor posudzovanej monografie (koncipovanej ako prvý diel v rámci širšieho edičného zámeru) sa zameriava na právne systémy Ďalekého východu. Pôdu pre písanie (napísanie) tohto diela si veľkolepo pripravil v minulých rokoch viacerými publikáciami ako
Právo staré Číny
(1995),
Dějiny čínského práva
(2004),
Přehled dějin japonského práva
(2007), či
Přehled dějin vietnamského práva
(2008), ako aj študijnými pobytmi - okrem Číny aj v Japonsku, Kórei, či na univerzitách v Spojených štátoch amerických. Mnohé veci si "vyskúšal" v rámci prednášok na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.
Štruktúra práce sa vyznačuje jasnou a výstižnou voľbou názvov jej častí (čo platí celoplošne): tri hlavné knihy nesú názvy
Východiská, Križovatky
a
Úpadok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).