Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 3/2019

Obsah vydania