Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 1/2015

Obsah vydania