Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Krošlák, D., Moravčíková, M. (eds.), Hodnotový systém práva anáboženstva v medzikultúrnej perspektíve. Praha: Leges, 2013, 333 s.ISBN 978-80-87576-98-4

Krošlák, D., Moravčíková, M. (eds.), Hodnotový systém práva anáboženstva v medzikultúrnej perspektíve. Praha: Leges, 2013, 333 s.ISBN 978-80-87576-98-4
Doc. JUDr. MUDr.
Daniel
Šmihula
PhD. Dr.iur.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Recenzia vyjadruje osobný názor autora.
Pražské vydavateľstvo Leges vydalo koncom roku 2013 zaujímavú zbierku príspevkov prevažne mladých autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, ale aj Ukrajiny a Španielska o vzájomnom vzťahu náboženstva a práva.
Téma je podnetná aj z toho dôvodu, že táto diskusia bola v právnom a filozofickom myslení v 19. - 20. storočí čiastočne potlačená a sféry práva a náboženstva boli od seba cielene oddelené. No vynorivšie sa otázky týkajúce sa niektorých základných morálnych problémov (eutanázia, interrupcia) a konfrontácia s islamskou kultúrou, v ktorej sú náboženstvo a právo silne prepojené, upozornili na to, že téma vzťahu náboženstva a práva môže byť aj v dnešnom svete celkom aktuálnou a podnetnou.
I.
Zbierka má 333 strán a obsahuje 17 samostatných príspevkov. Je ťažké súvisle zhodnotiť zbierku či kolektívnu monografiu, pokiaľ jej súčasti na seba priamo nenadväzujú, no pokúsim sa opísať aspoň najzaujímavejšie z nich.
II.
Príspevok Andreja Beňa z Trnavskej univerzity sa venuje metodike skúmania vzťahu práva a náboženstva.
Roman Laurinec z Okresného súdu v Leviciach v príspevku
Hinduistická idea spoločenského poriadku a jej realizácia v praxi
opisuje, ako hindustické náboženstvo (či skôr k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).