Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

MS: Sudkyňou Všeobecného európskeho súdu v Luxemburgu bude B. Ricziová

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Slovensko by po rokoch malo obsadiť post dodatočnej sudkyne Všeobecného európskeho súdu v Luxemburgu. Stane sa ňou Beatrix Ricziová. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti. Ako pre TASR...

Spojené voľby sa budú konať 29. októbra, termín oznámil B. Kollár

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 6. júna (TASR) - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Ich termín v pondelok oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o porušení práva odsúdeného na prístup k súdu v dôsledku odmietnutia jeho odvolania proti súdnemu rozhodnutiu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva („ESĽP“) rozsudkom v prípade Adamčo proti Slovenskej republike (č. 2) konštatoval porušenie práva na prístup k súdu, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súvislosti s odm...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie týkajúce sa policajnej razie v Moldave nad Bodvou

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie o zmieri medzi štátom a sťažovateľmi v prípade M. H. a ďalší proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal policajnej akcie uskutočnenej 19. júna 2013 v obci Moldava nad Bodvou.

NS SR zriadil zjednocovacie senáty, majú prispieť k posilneniu právnej istoty

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR zriadil špeciálne zjednocovacie senáty. Majú výrazne prispieť ku skvalitneniu rozhodovacej praxe samotného súdu, ako aj k právnej istote v rozhodovaní súdov nižších inštancií. TASR o tom informovala...

Súdna rada SR bola zvolená do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 1. júna (TASR) - Súdna rada SR bola zvolená do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád (ENCJ). Stalo sa tak na zasadnutí Valného zhromaždenia ENCJ, ktoré sa koná 1. až 3. júna v Aténach. Ide o prvé takéto jej zvolenie. TASR o tom info...

J. Mazák: Diskusia o porušeniach základných práv a slobôd súdmi musí byť odborná

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák víta diskusiu o porušeniach základných práv a slobôd súdmi.  Debatovať treba podľa neho na odbornej úrovni. Pripomenul, že už dnes môže predseda súdu vyvodiť dôsledky voči sudcovi, kto...

Ústavný súd odobril zmenu zákona pri odvolávaní predsedu Súdnej rady

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 11. mája (TASR) – Ústavný súd (ÚS) nevyhovel návrhu vyhlásiť za protiústavnú časť zákona, ktorá upravuje odvolávanie predsedu Súdnej rady a jeho vzdanie sa funkcie. Zmenu zákona o Súdnej rade, ktorú prijala Národná rada (NR) SR v marci 2020...

Justícia: Opätovne vyhlásili voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ. Uskutočniť sa majú 17. augusta. Oprávnené subjekty môžu rade predkladať svoje návrhy do 30. júna do 15.00 h. Kancelár...

Európsky súd pre ľudské práva zamietol 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva zverejnil 5. mája 2022 dve rozhodnutia, ktorými zamietol spolu 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike. Až 17 z nich sa týkalo nariadení vlády a opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorými boli zavedené r...

Súdna rada nedostala žiaden návrh na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Súdna rada SR nedostala ani jeden návrh na voľbu kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.

Parlament ústavnou väčšinou schválil kľúčovú reformu súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdny systém na Slovensku čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR dnes ústavnou väčšinou definitívne odobrili reformu súdnej mapy, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vzniknú nové mestské súdy v Bratislave a Košiciach....

Súdna rada Slovenskej republiky pozná svojich piatich nových členov

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Vo štvrtok sa uskutočnila  v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode voľba piatich členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Sudcovia Slovenska si volili svojich zástupcov, ktorí zasadnú ústavnom orgáne sudcovskej leg...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech SR odmietnutím sťažnosti pre zneužitie práva podať sťažnosť

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 10. marca 2022 v prípade Junas proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote a práva na účinný prostriedok nápravy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 a článku 13 Dohovoru.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok týkajúci sa práva na rešpektovanie súkromného života odsúdeného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 2), v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

NSS rozhodol v spore týkajúcom sa infožiadosti TIS k predsedníctvu SR v Rade EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol v stredu v spore týkajúcom sa infožiadosti Transparency International Slovensko (TIS) k predsedníctvu SR v Rade EÚ. NSS SR zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelovýc...

ÚS pozastavil účinnosť časti zákona o verejných vodovodoch

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti časti zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Táto právna úprava ukladá vlastníkom verejných vodovodov povinnosť zabezpečovať opravy a údržbu ...

Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o štátnej službe

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR preskúma ústavnosť minuloročnej novely zákona o štátnej službe. Na stredajšom zasadnutí ÚS prijal návrh skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na ďalšie konanie. Zároveň nevyhovel ich návrhu na pozast...