Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

Ministerstvo spravodlivosti zvažuje odklad zavádzania novej súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje odklad účinnosti zákonov, ktoré majú priniesť novú súdnu mapu, o pol roka. Je to podľa rezortu jedna z diskutovaných možností, finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. P...

NRSR: Plénum odsúhlasilo definíciu protirómskeho rasizmu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok odobrila pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA).

Novela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich posk...

Veľká zmena Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že trest odňa...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade P. H. proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade P. H. proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na život podľa článku 2 Dohovoru v hmotnom aj procesnom aspekte.

ÚS posúdi ustanovenia o pracovnom pomere učiteľov vysokých škôl

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 7. septembra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR preskúma ustanovenia Zákonníka práce a zákona o vysokých školách, ktoré sa týkajú pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov na určitú dobu. Právne normy na ÚS napadla skupina opozičných poslancov N...

SAK víta návrh novely Trestného zákona, so zmenami v Trestnom poriadku nesúhlasí

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Slovenská advokátska komora (SAK) víta návrh novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti. Naopak, zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom zmien Trestného poriadku. TASR o tom informovali z mediálneho od...

MS predkladá na pripomienkovanie novely Trestného zákona a Trestného poriadku

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely Trestného poriadku a Trestného zákona, pripomienkovať ich možno až do začiatku decembra. Návrh Trestného poriadku má ...

Novela Trestného poriadku – sfunkčnenie a zefektívnenie trestného procesu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. V situáciách, kedy ľudia nadobudnú presvedčenie, že štát im dostatočne nepomohol, respektíve im nie je v primeranej dobe schopný zabezpečiť spravodlivosť, celkom prirodzene pociťujú stratu dôstojnosti, k...

Väčšia ochrana spotrebiteľov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žalo...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zatvorených z dôvodu protipandemických opatrení

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19.

Vláda schválila nové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministri na rokovaní vlády odobrili zavedenie nových donucovacích opatrení ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti nepeňažnej povahy alebo vyživovaciu povinnosť. V budúcnosti by sa tak už nemuseli op...

MS navrhuje nosenie tzv. telových kamier príslušníkmi ZVJS

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by mohli nosiť tzv. telové kamery na služobných rovnošatách. Vyhotovené obrazové a zvukové záznamy majú pomôcť k vyhodnocovaniu bezpečnostných incidentov. Vyplýva t...

Sudcovia najvyššieho správneho súdu aktivujú veľký senát

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Veľký senát slúži na zjednocovanie odlišných právnych názorov prezentovaných jednotlivými kasačnými senátmi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do veľkého senátu bolo doposiaľ predložených spolu 6 vecí na zaujatie stanoviska k odchyln...

MS navrhuje jednoduchšie zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným by malo byť jednoduchšie. Umožniť to má štandardizovaný online formulár. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to navrhuje v novele Obchodného zákonníka, ktorú predložilo do me...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na rešpektovanie súkromného života

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Chocholáč proti Slovenskej republike. Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie článku 8 a 10 Dohovoru. ESĽP posudzoval sťažnosť v rámci práva na rešpektovanie súkromného života a 5 hlasmi...

Rozhodnutie ESĽP v prípade BTS Holding, a. s. proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade BTS Holding, a. s. proti Slovenskej republike, ktorým konštatoval porušenie práva na majetok podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 23. júna 2022 vyhlásil rozsudok v prípade Pjonteková a Petejová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru.  

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Haščák proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa odpočúvania.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade Rigo proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivoti SR

Slovenská republika uspela v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva o sťažnosti na porušenie práva na spravodlivé konanie v trestnej veci.