Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Počítanie lehoty uvedenej v § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ZSP 2/2014)

§ 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Minimálna doba jedného roka, ktorá sa v zmysle § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyžaduje pri dedení „spolužijúcich osôb“, sa počíta spätne odo dňa smrti poručiteľa, pričom je potrebné, aby v čase poručiteľovej smrti trvalo spolužitie so znakmi uvedenými v tomto ustanovení.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 7Cdo/248/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).