Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Rekodifikácia práva obchodných spoločností (legislatívny zámer)

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Atraktivita podnikateľského prostredia a s tým súvisiaca ekonomická konkurencieschopnosť Slovenska – dlhodobo diskutované témy, ktoré do veľkej mieri závisia aj od platného rámca práva obchodných spoločností. Osobitne majú tieto témy význam v aktu...

Ministerstvo spravodlivosti podporilo zavedenie nového trestného činu nebezpečného obťažovania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti podporilo poslaneckú novelu, ktorou sa dopĺňa Trestný  zákon o novú skutkovú podstatu trestného činu nebezpečného obťažovania a odporučilo vláde na dnešnom rokovaní odsúhlasiť tento poslanecký návrh. Nový trestný čin po...

Notári, advokáti, exekútori budú môcť voliť či hlasovať elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda dnes schválila novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zá...

Poslanci definitívne schválili zlepšenie pomoci pre obete trestných činov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Parlament dnes definitívne schválil posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Novela predložená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblas...

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Poslanci parlamentu definitívne odobrili novelu upomínacieho konania, ktorú predložila ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Schválená právna úprava zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú...

Stanovisko ministerky spravodlivosti pre CCJE o justičných reformách

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) vydalo v decembri 2020 na návrh slovenského reprezentanta stanovisko, v ktorom sa zaoberalo pripravovanými justičnými novelami. Po prečítaní stanoviska byra CCJE k reforme súdnictva na Slovensku...

​Lehota na podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva sa skráti zo 6 na 4 mesiace

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dňa 1. augusta 2021 nadobudne účinnosť Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý dopĺňa preambulu Dohovoru a mení niektoré ustanovenia Dohovoru. Pre potenciálnych sťažovateľov je dôležitou zmenou skrátenie lehoty...

Od mája nadobudla účinnosť nová úprava pre vydržanie pozemku

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-lex

Od 1.5.2021 je účinný zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

ÚS posúdi ústavnosť niektorých zásahov do práv počas pandémie

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 28. apríla (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR preskúma ústavnosť zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Časť zákona napadla na ÚS verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá žiadala o posúdenie niektorých zásahov do práv počas ...

Justícia: Plán obnovy zahŕňa modernizáciu súdov a rozvoj informačných systémov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na reformu justície by malo ísť z plánu obnovy 255 miliónov eur. V hodnote 212 miliónov eur by mali byť financované investície do budov a reorganizácie súdov, zvyšných 43 miliónov eur by malo byť alokovaných do digit...

M. Kolíková zatiaľ nevymenovala šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - V opakovanom výberovom konaní na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku uspeli traja uchádzači. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zatiaľ nevymenovala žiadneho z nich za riaditeľa tohto úradu...

NS: J. Šikuta sa stal členom Rady Siete predsedov najvyšších súdov EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Šéf Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta sa stal členom Rady Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informovala Ivana Nittmannová z tlačového oddelenia NS SR. Dodala, že Šikuta bude členom Si...

P. Naď: Zo začiatku by malo tvoriť nový NSS SR minimálne 21 sudcov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zo začiatku by malo tvoriť nový Najvyšší správny súd (NSS) SR minimálne 21 sudcov, ktorí by vytvorili sedem senátov. Uviedol to úspešný kandidát na pozíciu predsedu NSS SR Pavol Naď. Verí, že sa túto métu podarí napl...

Justícia: MS SR sa stále oboznamuje s pripomienkami k súdnej mape

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 19. apríla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa stále oboznamuje s pripomienkami k návrhu novej súdnej mapy. Ďalší postup, ako aj prípadný harmonogram rozporových konaní, bude známy po skončení tohto procesu. TASR to potvrdi...

Súdna rada v kompletnej zostave

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity  fungoval v neúplnom zložení. Všetko sa  zmenilo dneš...

Súdy: Vo verejnom vypočutí uspelo deväť uchádzačov na sudcu NSS SR

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 15. apríla (TASR) - Vo verejnom vypočutí pred Súdnou radou SR uspelo deväť uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Z nich traja sú v súčasnosti sudcami správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR. Súdna rada ich navrhne...

Vyjadrenie: MS SR: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v štyroch prípadoch týkajúcich sa dĺžky preskúmania väzby

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Šerifi proti Slovenskej republike a Bešina proti Slovenskej republike a rozhodnutie v prípadoch Krátky proti Slovenskej republike. Vo všetkých prípad...

MS: M. Kolíková vytvorila širokú pracovnú skupinu ku kolúznej väzbe

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) vytvorila širokú pracovnú skupinu ku kolúznej väzbe. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Venovať by sa mala najmä dôvodom a ...

Rozsudok ESĽP v českom prípade týkajúcom sa sankcií za nezaočkovanie dieťaťa a neprijatia nezaočkovaného dieťaťa do materskej školy; Slovenská republika bola treťou stranou v konaní

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásila rozsudok v prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike (šesť sťažností), v ktorom sťažovatelia tvrdili, že v dôsledku uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti dať zaočkovať dieťa a...