Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Prehľad o tohtoročných legislatívnych aktivitách MS SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Lepšia pomoc pre obete trestných činov, posilnenie ochrany spotrebiteľov, nové pravidlá pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, či balík zákonov k súdnej reforme – to je len krátky výber legislatívn...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o dvoch sťažnostiach, ktorými skupiny sťažovateľov namietali porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote v správnych konaniach. Sťažovatelia sa odvolávali na článok 6 ods. 1 Dohovoru o ...

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes presadila na vláde. Ide o dôle...

ÚS: Časť zákona hovoriaca o izolácii a karanténe je protiústavná

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 8. decembra (TASR) – Časti zákona o ochrane verejného zdravia, ktoré sa týkajú karantény a izolácie, sú protiústavné. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd (ÚS) SR. Sčasti tak vyhovel návrhu verejnej ochrankyne práv SR Márie Patakyovej, ktorá...

Predstavitelia najvyššieho správneho súdu podporujú vznik správnych súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Správne súdnictvo je v mnohých demokratických štátoch dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany práv občanov pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy. Vytvorenie dobre fungujúcej štruktúry správneho súdnictva je preto...

Prezidentka vymenovala do funkcie 23 sudcov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

  Bratislava 7. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci vymenovala do funkcie 23 sudcov. Hlava štátu zdôraznila ich nezávislosť, ktorej nevyhnutnou kompenzáciou sú vysoké nároky na správanie a očakávania ve...

Rozhodnutie ESĽP v prípade Gerber proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 9. novembra 2021 v prípade Jason Scott Gerber proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie jeho práva na spravodlivé súdne konanie, práva na rešpektovan...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prípadoch  Volárová proti Slovenskej republike a Peter proti Slovenskej republike, v ktorých sa sťažovatelia sťažovali na neprimeranú dĺžku súdnych konaní. V prípade Volárová ESĽP sťažnosť odmietol, ...

SAK: Trestné právo má byť využívané ako posledná možnosť

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) – Trestné právo má byť využívané ako posledná možnosť (ultima ratio) a vynucovať dodržiavanie opatrení by mal štát predovšetkým prostredníctvom správneho práva. Vo svojom stanovisku to uviedla Slovenská advokátska kom...

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 2. decembra 2021 svoje rozhodnutie z 10. novembra 2021 v prípade Magát proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 2. decembra 2021 svoje rozhodnutie z 10. novembra 2021 v prípade Magát proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

M. Kolíková zisťuje, koľko spoločností sa cíti dotknutých vymazaním z registra

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zisťuje, koľko spoločností sa cíti dotknutých vymazaním z obchodného registra. Pre TASR to uviedla v reakcii na tvrdenie Slovenskej lekárskej komory (SLK), že mali byť pre a...

ÚS: Vydávanie vyhlášok ÚVZ je v súlade s Ústavou SR (2)

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 1. decembra (TASR) – Časť zákona o ochrane verejného zdravia, ktorá oprávňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydávať vyhlášky ako všeobecne záväzné právne predpisy, je v súlade s Ústavou SR. Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia Úst...

Súdy: NSS SR má štyroch nových predsedov senátov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 ratislava 1. decembra (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR má štyroch nových predsedov senátov. Stali sa nimi Anita Filová, Zuzana Mališová, Jana Martinčeková a Pavol Naď. Na neverejnom hlasovaní ich odsúhlasila výberová komisia. Výberu predchá...

Meníme Trestný zákon: K slabším miernejší, k silnejším prísnejší

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že vždy je na ...

Doplnenie identifikačných údajov do OR SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zá...

Novela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich posk...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky proti Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípade Petríková proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného porušenia práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných...

Návrh zákona o registri trestov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili úplne nový zákon o registri trestov. Za najpodstatnejšiu zmenu možno považovať nové rozdelenie výstupov z registra trestov. Na rozdiel od platného právneho stavu, kedy sa poskytuje iba výpi...