Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 5/2016

Obsah vydania