Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyhlásenie obžalovaného na hlavnom pojednávaní, že je vinný a poľahčujúce okolnosti

49/2016
Vyhlásenie obžalovaného na hlavnom pojednávaní, že je vinný a poľahčujúce okolnosti
§ 257 ods. 1 písm. b), ods. 4 Trestného poriadku
§ 333 ods. 3 písm. f) Trestného poriadku
§ 36 písm.1 písm. n) Trestného zákona
Ak sa obžalovaný na začiatku hlavného pojednávania prizná k spáchaniu trestného činu, tento úprimne oľutuje, súd o tejto úprimnosti nemá pochybnosti a pri postupe podľa § 257 ods. 4 Trestného poriadku vysloví, že rozumie právnej kvalifikácii skutku ako (konkrétneho) trestného činu, na čo súd príjme jeho vyhlásenie, že je vinný, potom je povinnosťou súdu priznať obžalovanému poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm.1 Trestného poriadku (priznal sa k spáchaniu trestného činu a tento úprimne oľutoval), aj podľa § 36 písm. n) Trestného poriadku (napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom).
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
23 To 22/2016
Skutkový stav:
Krajský súd v T. označeným uznesením odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry P. proti rozsudku Okresného súdu P. z 12. januára 2016, sp. zn. 3 T 152/2015, podľa § 391 TP na verejnom zasadnutí 16. mája 2016 zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Obžalovaný M. R. bol rozsudkom súdu prvého stupňa uznaný za vinného z prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. d) TZ s odkazom na § 139 ods. 1 písm. b) TZ, pretože 20. apríla 2015 približne o 11.15 hodine, v meste P. na Gorkého ulici, po príchode do čakárne MUDr. I. G. začal vulgárne nadávať poškodenej A. V. a následne ju chytil za golier vetrovky a potiahol ju zaň, na čo sa poškodená postavila a išla s ním na chodbu, kde ju obvinený tiež urážal vulgárnymi nadávkami a opätovne ju napadol, a to tak, že poškodenú chytil pod krkom, priškrtil ju o stenu na chodbe, pri tom kričal, že ho ešte nepozná a nevie, čoho je schopný, pričom poškodená obvineného prosila, nech jej neubližuje, nech ju nebije, že ju to bolí, že je tehotná a nechce prísť o dieťa, následne poškodenú vytiahol násilne za bundu von z budovy a tam sa jej mal opýtať, či ju má povláčiť po schodoch, a keď mu povedala, že sa ho bojí, tak jej dal pravou rukou facku na ľavé líce.
Bol za to odsúdený podľa § 364 ods. 2 TZ s použitím §§ 36 písm. l), n), 37 písm. m), 38 ods. 3 TZ k trestu odňatia slobody na 10 mesiacov, výkon ktorého trestu mu bol podľa §§ 49 ods. 1 písm. a), 50 ods. 1 TZ podmienečne odložený na skúšobnú dobu 25 mesiacov. Podľa § 51 ods. 3 písm. b) TZ bolo obžalovanému zakázané v skúšobnej dobe požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
Prokurátor podal proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote odvolanie, ktoré zahlásil do zápisnice o hlavnom pojednávaní ihneď po vyhlásení rozsudku. Odvolanie bolo podané proti výroku o treste v neprospech obžalovaného. Následne prokurátor odvolanie podrobne písomne odôvodnil.
Prokurátor vyslovil názor, že súdom uložený trest je neprimerane benevolentný a nedostatočný na nápravu páchateľa, neodradí ho od páchania ďalšej trestnej činnosti. K tomu prokurátor uviedol, že obžalovaný bol jedenásťkrát súdne trestaný, zväčša za násilnú trestnú činnosť, pričom naposledy bol z výkonu trestu odňatia slobody prepustený v októbri 2014. Vykonanie nepodmienečného trestu odňatia slobody neviedlo k náprave obžalovaného a neodradilo ho od páchania ďalšej trestnej činnosti. K tomu prokurátor vyslovil názor o tom,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).