Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičné systémy členských štátov Európskej únie

Justičné systémy členských štátov Európskej únie
Súdy EÚ
Vo väčšine členských štátov existujú rôzne typy súdov. Spravidla sú to tri hlavné typy: všeobecné súdy, špecializované súdy a/alebo súdy zaoberajúce sa ústavnoprávnymi vecami.
Všeobecné súdy sa obvykle zaoberajú spormi v občianskoprávnych veciach (t. j. spormi medzi občanmi a/alebo podnikmi) a/alebo trestnoprávnymi vecami. Okrem toho mnohé členské štáty zriadili súdy pre osobitné záležitosti, ako napr. spory medzi verejnými orgánmi a občanmi alebo podnikmi (správne veci a pod.).
Viaceré členské štáty majú navyše inštitúciu alebo súd zabezpečujúce dodržiavanie ich ústavy. Mnohé z týchto súdov alebo inštitúcií možno požiadať, aby preverili, či je určitý zákon alebo právny predpis v súlade s požiadavkami ústavy. Niektoré z nich sa môžu zaoberať jednotlivými vecami, ale obvykle len v najvyššom stupni.
Okrem informácií na stránkach vyhradených jednotlivým krajinám (e-justice.europa.eu) možno cenné informácie získať európskych webových stránkach ako sú:
– Európsky justičný atlas – vyhľadávací nástroj na vyhľad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).