Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

SVÁK, J. Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím.

Praha : Wolters Kluwer, 2024, 480 s. ISBN 978-80-7676-799-7
Intelektuálny život vedúcich osobností vedy je bohatý a má mnoho podôb. V dielach profesora J. Sváka sme si už zvykli na interdisciplinaritu a spájanie práva s umením. Konkrétne prepojenie ústavného práva s výtvarným umením - maľbou. Stačí si spomenúť na jeho dielo Súdna moc a moc sudcov na Slovensku (Eurokódex, 2011), v ktorom sú jeho úvahy o súdoch, sudcoch a spravodlivosti úzko prepojené, ba konfrontované s umeleckými obrazmi znázorňujúcimi predkladanú ústavnoprávnu problematiku. Vedecký text a
belle arte
tak neboli v kontrapozícii, ale prinášali vzájomné doplnenie. Často býva, že to, čo nevieme už vyjadriť jazykom, sa lepšie a hlbšie povie obrazom či umeleckým prejavom. Je pre nás čitateľov J. Sváka len dobré, že autor nadviazal na svoje staršie dielo a auditórium bude mať pri čítaní hodnotného textu jeho súčasnej knihy aj umelecký zážitok.
Názov diela však nenaznačuje, aké poklady sú v ňom ukryté. Ale o tom trochu neskôr. Monografia J. Sváka pojednáva o právach osôb so zdravotným postihnutím. V krátkom období ide už o druhú monografiu na rovnakú tému (K. Fedorová, Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím, Wolters Kluwer, 2019). Dynamika vývoja ochrany ľudských práv čoraz viac smeruje k efektívnejšej ochrane tejto najpočetnejšej zo zraniteľnej skupín (1 miliarda ľudí na celom svete), čo dokumentuje aj slovenská spisba. Aj z tohto dôvodu je namieste dielo privítať.
Autor touto publikáciou pokračuje v rozvíjaní diskurzu o ochrane ľudských práv, ktorej sa venuje niekoľko desaťročí. Recenzované dielo je prirodzeným pokračovaním jeho
opus magnum
pod názvom Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv v spoluautorstve s Tomášom Grünwaldom (tri zväzky, Wolters Kluwer). Mnohé poznatky už publikované skôr si našli miesto aj v tejto knihe.
Čitateľ zaujímajúci sa o ľuds
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).