Online časopis

Súkromné právo 4/2019

4/2019

Zmluva o združení a návrh novely Občianskeho zákonníka

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

"Nerozvinutosť a tiež zdanlivá harmonickosť platnej právnej úpravy tohto inštitútu nás nesmie mýliť, problémy na seba iste nenechajú dlho čakať."(Luboš Tichý) 1) Inštitút "spoločenskej zmluvy" patr...

Procesné spoločenstvá v (ne)rekodifikovanej úprave

JUDr. Robert Šorl, PhD.

Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou procesných spoločenstiev, a to tak z pohľadu súčasnej úpravy, ako aj z komparatívneho pohľadu a z pohľadu legislatívneho vývoja. Autor v príspevku pou...

Obsah vydania