Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 6-7/2020

6-7/2020

Rozhodovanie Ústavného súdu SR o možnosti väzobného stíhania sudcov

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Článok je reakciou na uznesenia ústavného súdu, ktoré vydal v konaní sp. zn. PL. ÚS 4/2020. Konkrétne sa v ňom analyzuje doterajší prístup k právomoci ústavného súdu v konaní podľa Čl. 136 ods. 3 ú...

Oprava vložených údajov do elektronických systémov verejnej správy

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Pre zefektívnenie verejnej správy majú značný význam rôzne registre právnych skutočností, ktoré často tvoria podklad pre individuálnu rozhodovaciu činnosť. Je to tak aj pri ukladaní sankcií za neza...

Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Príspevok sa zameriava na právnu analýzu nového inštitútu na ochranu podnikateľov pred dôsledkami spôsobenými epidémiou Covid 19. Príspevok rieši aplikačné problémy nielen z pohľadu podnikateľa, kt...

Obsah vydania