Online časopis

Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe, účinnej od 1. 2. 2020

Príspevok analyzuje novelu zákona o športe, účinnú od 1.2.2020. Cieľom pred- kladateľov novely bolo umožniť športovým subjektom "slobodnú" voľbu medzi statusom výkonu závislej práce a statusom samostatne zárobkovo činnej osoby. Autor túto novelu podrobuje kritike a dospieva k záveru, že novela svoj cieľ nie je spôsobilá dosiahnuť, ba naopak, iba uložila ďalšie povinnosti tým (individuálnym) športovcom, ktorých zmluvné vzťahy doteraz neboli zákonom o športe podrobnejšie regulované.
The paper analyses the amendment to the Act on Sports, effective as of February 1, 2020. The aim of the patrons of the amendment was to allow sports entities a "freely"choose between the status of dependent work and the status ofself-em-ployed persons. The author criticizes this amendment and concludes that the amendment is not capable of achieving its objective, and on the contrary, it has only imposed additional oblgations on those (individual) athletes whose contractual relationships have not yet been regulated in detail by the Act on Sports.
1)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.