Online časopis

K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní

Autor sa v článku zaoberá inštitútom uchovania a vydania počítačových údajov v zmysle ust. § 90 Trestného poriadku, a to najmä získaním obsahu z mobilných telefónov. Poukazuje na často rozdielne postupy v aplikačnej praxi orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov, a takisto poukazuje na hlavný problém týkajúci sa zaisťovania počítačových údajov z takýchto zariadení.
In the article author deals with the institute of storage and publication of computer data in accordance with § 90 of the Criminal Procedure Code, in particular by obtaining content from mobile phones. He points to the often different procedures in applica tion practice, whether on the part of law enforcement agencies or courts, and also points to the main problem concerning the provision of computer data from these devices.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.