Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Počet článkov autora: 2


Rozhodovanie Ústavného súdu SR o možnosti väzobného stíhania sudcov

Článok je reakciou na uznesenia ústavného súdu, ktoré vydal v konaní sp. zn. PL. ÚS 4/2020. Konkrétne sa v ňom analyzuje doterajší prístup k právomoci ústavného súdu v konaní podľa Čl. 136 ods. 3 ústavy, ktorý je hodnotený kriticky. Autor ponúka a...

Priama aplikácia ústavy (s dôrazom na všeobecné súdy)

Príspevok analyzuje koncept priamej aplikácie ústavy s dôrazom na rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov. Pojednáva o troch rôznych formách, v ktorých môže priama aplikácia ústavy nastať: nezávislá aplikácia bez potreby použitia podústavnej normy,...