Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Ústavný súd SR


Kontrola poverenej vlády bez dôvery zo strany ústavného súdu

Obmedzená skúsenosť s výkonom právomocí vlády Slovenskej republiky v režime čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s faktickou dobou trvania takéhoto režimu vytvára situácie, na ktoré nemožno nachádzať ústavne jednoznačné odpovede a ...

Výška náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých osôb v kontexte recenznej rozhodovacej praxe súdov Slovenskej republiky

Na otázku výšky náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých osôb autori nazerajú najmä prostredníctvom skúmania relevantnej judikatúry. Zároveň poukazujú na názory uznávaných doktrinálnych odborníkov, či na zahraničnú právnu úpravu, ktorá môže byt zdroj...

Test proporcionality a ústavný súd: vzostupy a pády

Štúdia pojednáva o teste proporcionality a o tom, ako je tento test používaný v rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Štúdia má analytickú a deskriptívnu povahu, pričom je rozdelená do troch častí, ktoré mapujú jednotlivé subtesty s výnimkou testu...

P. Bourdieu na ústavnom súde alebo môžu sa poslanci NR SR stávať sudcami ústavného súdu?

The aim of the paper is to demonstrate an influence of P. Bourdieu's reflexive sociology on action of constitutional court judges. The subjects of research are the judges of the Slovak Constitutional Court that came to the bench directly from the ...

Rozhodovanie Ústavného súdu SR o možnosti väzobného stíhania sudcov

Článok je reakciou na uznesenia ústavného súdu, ktoré vydal v konaní sp. zn. PL. ÚS 4/2020. Konkrétne sa v ňom analyzuje doterajší prístup k právomoci ústavného súdu v konaní podľa Čl. 136 ods. 3 ústavy, ktorý je hodnotený kriticky. Autor ponúka a...