Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Disciplinárne previnenie colníka (ZSP 9/2024)

§ 44 ods. 3 písm. a), b), g) a h), § 48 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 3 písm. a) a q) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov

Súčasťou služobnej disciplíny colníka je dodržiavanie rozkazu nadriadeného, s ktorým bol oboznámený a ktorý upravuje rozsah vykonávania colnej kontroly dopravných prostriedkov tak, aby sa pri jej vykonávaní colník dostatočne presvedčil, že v jednotlivých častiach dopravného prostriedku sa nedováža tovar podliehajúci colnému dohľadu.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 8Asan/4/2021

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).