Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Zöldi proti Maďarsku

rozsudok zo 4. apríla 2024 k sťažnosti č. 49049/18 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte prístupu k informáciám o totožnosti poberateľov grantov od nadácií založených maďarskou Národnou bankou

Sťažovateľka sa narodila v roku 1990 a žije v obci Hosszúhetény v Maďarsku. Prípad sa týka použitia verejných prostriedkov a úsilia sťažovateľky, investigatívnej novinárky, získať v roku 2015 informácie o finančných prostriedkoch dvoch nadácií založených Maďarskou národnou bankou. Sťažovateľka chcela poznať najmä mená osôb, ktoré získali granty od týchto dvoch nadácií.

Nadácie odmietli zverejniť požadované informácie a sťažovateľka sa obrátila na vnútroštátne súdy, ktoré zamietavé stanovisko potvrdili z dôvodu, že neexistuje žiadna osobitná právna úprava povoľujúca poskytnutie takých osobných údajov.
V predmetnom čase bolo založenie a financovanie týchto bankových nadácií v centre pozornosti mnohých verejných diskusií.
Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru z dôvodu, že nemohla získať informácie o totožnosti prijímateľov grantov z nadácií založených Maďarskou národnou bankou.
Rozhodnutie Súdu
V prejednávanom prípade, hoci požadované údaje obsahovali mená prijímateľov grantov, bola ich totožnosť relevantná len ako "prijímateľov" verejných finančných prostriedkov, te
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).