Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2024

Pripravuje sa novela zákona o dohľade nad finančným trhom - v PK do 4. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre...

Prezidentka napadne zmeny v trestnom práve na Ústavnom súde SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 16. februára 2024 oznámila, že sa v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva obráti na Ústavný súd SR. 

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 28. 2. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie...

Národná rada SR schválila novelu Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Národná rada Slovenskej republiky schválila vo štvrtok 8. februára 2024 novelu Trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Za vládny návrh hlasovalo všetkých 78 poslancov, ktorí sa pred hlasovaním prezentovali. Nové trestné kódexy by...

Ministerstvo spravodlivosti SR zjednocuje postup pri určení výživného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom je platná od roku 2024 pre odbornú aj laickú verejnosť. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ...

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Povedomie o prevencii obchodovania s ľuďmi je dôležité zvyšovať

Kategória: Aktuality Zdroj: Generálna prokuratúra SR

Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi ničí životy jednotlivcov. Pripravuje ich o dôstojnosť, slobodu a základné práva. Pri príležitosti januára - národného mesiaca prevencie obchodovania s ľuďmi sa dňa 30. januára 2023 na veľvyslanectve USA konalo ...