Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka podpísala novelu stavebného zákona, výhrady považuje za opodstatnené

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 29. februára 2024 zákon, ktorým sa novelizujú viaceré zákony súvisiace s územným plánovaním a stavebnou legislatívou: zákon z 13. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Väčšina ustanovení súvisí s posunutím účinnosti zákona o výstavbe a súvisiacich ustanovení iných zákonov z 1. apríla 2024 na 1. apríl 2025, a to z dôvodu nepripravenosti podmienok na aplikáciu zákona o výstavbe po stránke technickej, organizačnej a legislatívnej a existencie potreby oddialiť nadchádzajúcu účinnosť novej právnej úpravy v oblasti výstavby. Odklad účinnosti nových stavebných predpisov a podpis zákona bol nevyhnutným krokom, keďže v prípade účinnosti nových predpisov by reálne hrozil kolaps celého systému stavebného konania z dôvodu nepripravenosti nového systému. Upozorňovala na to aplikačná prax a najmä samosprávy, ktoré by týmto boli najviac dotknuté.Výhrady k ustanoveniam zákona týkajúcim sa vypustenia záväznosti dokumentácie ochrany prírody a krajiny v procese prípravy územného plánu, na ktoré poukazovali niektoré environmentálne mimovládne organizácie, považuje prezidentka za opodstatnené. V súvislosti s týmto zákonom však samy o sebe nedosahujú intenzitu protiústavnosti a oslabenie ústavnej ochrany životného prostredia by sa prejavilo až v kontexte a v spojitosti s ďalšími pripravovanými zmenami, napr. v oblasti EIA. Preto bude prezidentka v súvislosti s týmito pripravovanými zmenami na ministerstve životného prostredia žiadať najmä o posilnenie ochrany životného prostredia.