Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

M. Kolíková: Zaisťovanie majetku, by malo predchádzať momentu obvinenia

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Zaisťovanie majetku by malo predchádzať momentu obvinenia, aby sa predišlo špekulatívnym prevodom. Na stretnutí s novinármi to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá momentálne pripravuje náv...

Prezidentka SR vymenovala Jána Šikutu do funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Bratislava, 20. máj 2020 – Ján Šikuta sa dnes oficiálne stal predsedom Najvyššieho súdu. Po úspešnej voľbe v Súdnej rade SR ho do funkcie vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prioritou Jána Šikutu je očista justície a vybudovanie dôvery v Na...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Bosits proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 19. mája 2020 – Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o porušení článku 6 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s využitím mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade RS INVESTMENT LTD proti SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

​Dňa 19. mája 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade RS INVESTMENT LTD proti Slovenskej republike, v ktorom sťažujúca sa spoločnosť namietala porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatného r...

ÚS SR pozastavil účinnosť časti telekomunikačného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 13. mája (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti časti novely telekomunikačného zákona, ktorá v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu umožnila sprístupňovanie dát od telekomunikačných operátorov Úradu ver...

Cieľom súdnej mapy bude aj pretrhnutie korupčných väzieb v justícii

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 13. mája (TASR) – Reforma súdnej mapy si dáva za cieľ pretrhnúť korupčné väzby a zaviesť špecializáciu sudcov na hlavné agendy, ako aj vytvorenie nových súdnych obvodov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú Ministerstvo spravodlivo...

Súdna rada zvolila J. Šikutu za predsedu NSSR, na ťahu je prezidentka

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Súdna rada zvolila Jána Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Aby sa ním stal, ho však musí vymenovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Šikuta získal vo verejnej voľbe 12 zo 17 hlasov. Za jeho protikandidáta Ivana...

J. Šikuta chce očistu justície, poukázal na zárobky a majetky niektorých sudcov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) – Kandidát na post predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta chce očistu justície realizovať prostredníctvom majetkových priznaní, ale aj previerok. Ako poukázal v prezentácii pred Súdnou radou SR, v justícii sú aj su...

Vláda schválila dočasnú úpravu lehôt pri výkone sociálnoprávnej ochrany detí

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré lehoty v oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku v dôsledku pandémie nového koro...

Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť M. N. a ďalší proti Belgicku; Slovenská republika v konaní intervenovala ako tretia strana

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásila rozhodnutie v prípade M. N. proti Belgicku, v ktorom sťažovatelia – sýrski občania žalovali Belgicko pre údajné porušenie zákazu zlého zaobchádzania, zakotveného v článku 3 Dohovoru na...

Upozornenie – Lehoty už plynú

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátska komora upozorňuje ľudí, že lehoty už plynú.

Vyjadrenie AIJA (Medzinárodná asociácia mladých advokátov) k ochrane ľudských práv a právneho štátu v čase pandémie COVID- 19

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská advokátska komora

Opatrenia COVID-19 musia počítať s ochranou ľudských práv a rešpektovaním právneho štátu.

Štátna pomoc sa v plnej miere vzťahuje aj na advokátov - jednoosobové s. r. o.

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská advokátska komora

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo štátnu pomoc tak, aby sa vzťahovala v plnej miere aj na jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájmov schválená

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

​Ministerstvo spravodlivosti SR pod vedením Márie Kolíkovej prichádza s druhým balíkom legislatívnych zmien. Kľúčovými zmenami sú dočasná ochrana podnikateľov (tzv. moratórium), ochrana nájmov, predĺženie lehôt pre zákaz speňažovania majetku a mož...

Súdna rada ma troch nových členov

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada

Koncom marca sa vzdali členstva v súdnej rade dvaja nominanti Národnej rady Slovenskej republiky – Roman Huszár a Viliam Pohančeník. Keďže po Michalovi Mišíkovi, ktorý sa po medializovaných informáciách vzdal svojej funkcie ešte v novembri minuléh...

Najlepší záujem dieťaťa je prvoradý

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vzhľadom na to, že sa množia viaceré otázky v súvislosti s realizáciou rodičovských práv a povinností počas pandémie, je potrebné zdôrazniť nasledovné skutočnosti.

M. Kolíková: Rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti by sa malo rešpektovať

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) - Samotná pandémia nie je dôvodom na to, aby sa pri striedavej starostlivosti nerešpektovalo rozhodnutie súdu. Dôležité je však zvážiť každý prípad a konkrétnu situáciu. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedala minister...

Stanovisko pracovnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre rodinné právo k realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku rodičov s deťmi vo vzťahu k šíreniu COVID -19

Kategória: Aktuality Zdroj: Slovenská advokátska komora

V médiách sa objavilo viacero zmätočných informácií ohľadom realizácie styku s maloletými v rámci tejto mimoriadnej situácie. Téma vyvolala veľkú diskusiu aj v rámci advokátskeho stavu, preto pracovná komisia SAK pre rodinné právo spracovala stano...

ÚS SR: Vekové obmedzenie príspevkov pre zdravotne postihnutých je protiústavné

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 2. apríla (TASR) – Vekový limit pre ťažko zdravotne postihnutých na získanie peňažných príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo je diskriminačný. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý označil prísluš...

MZVaEZ: Otázku uplatňovania právneho štátu v EÚ považuje za legitímnu

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 2. apríla (TASR) – Slovenská republika zdieľa názor členských štátov Európskej únie (EÚ), že dôsledné dodržiavanie princípu právneho štátu ako základnej demokratickej hodnoty je nevyhnutné aj v mimoriadnej situácii, akou je šírenie ocho...