Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Už ste sa prihlásili na náš webinár Psychológia manipulácie ľudského správania?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Stretnite sa s nami online a objavte svet manipulácie ľudského správania. V rámci webinára „Psychológia manipulácie ľudského správania“ vás bude sprevádzať Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD., renomovaný slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpe...

Ochrana hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s nariadením DMA

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s európskym nariadením o spravodlivých a súťažeschopných trhoch digitálneho sektora (Digital Markets Act, DMA). Návrh novely definitívne schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. Ci...

Novela ZP má zmeniť povinnosti dodávateľa služby vyplatiť nevyplatenú mzdu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Ustanovenia Zákonníka práce (ZP) o povinnosti dodávateľa služby na území SR vyplatiť mzdu, ktorá nebola vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom, by sa mali zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely ZP z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Novela Občianskeho zákonníka v MPK do 6. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela zákona o podpore cestovného ruchu - v PK do 17. 4. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Úrad špeciálnej prokuratúry od stredy zaniká

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 20. marca - Od stredy zaniká Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Prokurátori ÚŠP boli zaradení na jednotlivé oddelenia Generálnej prokuratúry (GP) SR. Prípady, kde bola podaná obžaloba alebo kde je návrh na podanie obžaloby, by mali aj n...

Nová sekcia WEBINÁRE

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia

Máte radi vzdelávanie z pohodlia domova či pracovne? Radi si pozriete či vypočujete zaujímavú prednášku? Aj my! Online vzdelávanie je cestou do budúcnosti, a preto sme radi, že máme príležitosť priblížiť vám svet online vzdelávania vďaka odborníko...

Pripravuje sa novela Občianskeho zákonníka - v PK do 28. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podstatné zmeny v povinnej obhajobe v dôsledku uznesenia Ústavného súdu SR

Kategória: Aktuality Zdroj: SAK

Ústavný súd SR v konaní PL. ÚS 3/2024 uznesením rozhodol o pozastavení účinnosti časti zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré záko...

Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase v MPK do 19. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.

Zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív v MPK do 14. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripravuje sa novela katastrálneho zákona - v PK do 8. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastn...

Prezidentka podpísala novelu stavebného zákona, výhrady považuje za opodstatnené

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 29. februára 2024 zákon, ktorým sa novelizujú viaceré zákony súvisiace s územným plánovaním a stavebnou legislatívou: zákon z 13. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územno...

Pripravuje sa novela zákona o dohľade nad finančným trhom - v PK do 4. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre...

Prezidentka napadne zmeny v trestnom práve na Ústavnom súde SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 16. februára 2024 oznámila, že sa v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva obráti na Ústavný súd SR. 

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 28. 2. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie...

Národná rada SR schválila novelu Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Národná rada Slovenskej republiky schválila vo štvrtok 8. februára 2024 novelu Trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Za vládny návrh hlasovalo všetkých 78 poslancov, ktorí sa pred hlasovaním prezentovali. Nové trestné kódexy by...

Ministerstvo spravodlivosti SR zjednocuje postup pri určení výživného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom je platná od roku 2024 pre odbornú aj laickú verejnosť. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ...

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Povedomie o prevencii obchodovania s ľuďmi je dôležité zvyšovať

Kategória: Aktuality Zdroj: Generálna prokuratúra SR

Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi ničí životy jednotlivcov. Pripravuje ich o dôstojnosť, slobodu a základné práva. Pri príležitosti januára - národného mesiaca prevencie obchodovania s ľuďmi sa dňa 30. januára 2023 na veľvyslanectve USA konalo ...

Pripravuje sa novela zákona o sudcoch a prísediacich - v PK do 6. 2. 2024

Kategória: Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...