Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 6/2013

Obsah vydania