Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jirásek, Jiří (ed.): Ústava ve stínu politiky?

Jirásek, Jiří (ed.): Ústava ve stínu politiky?
sborník příspěvků sekce ústavního práva z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012 OLOMOUC: Iuridicum Olomoucense, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2012, 390 strán
JUDr.
Milan
Hodás
PhD.
Odbor pre európske záležitosti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Základnou otázkou konferencie, ako naznačuje už názov podujatia, bol vzťah politiky a ústavy. Česká republika i Slovenská republika oslávili dve desaťročia skúseností s porevolučnými ústavami a, ako usúdili organizátori podujatia, je to čas vhodný na vedeckú bilanciu doterajšieho ústavného vývoja. Zborník sa začína tradične hlboko fundovaným príspevkom Pavla Holländera
Textura práva - legislativní i výkladové reflexe.
Právn-teoretický úvod pojednávajúci o výklade práva prechádza do tézy o paradoxe bezprostrednej záväznosti ústavnej úpravy základných práv a slobôd pre súdy a správne orgány na strane jednej a charakteru ústavy obsahujúcej v časti základných práv a slobôd skôr princípy ako normy na strane druhej. Otvorená textúra práva (nielen ústavného) je výzvou pre jeho interpretáciu. Princíp prežarovania právneho poriadku (hodnotovými) princípmi, prvý krát sformulovaný Spolkovým ústavným súdom Nemeckej spolkovej republiky v slávnom rozhodnutí "Lüth-Urteil", sledovaný i v judikatúre Ústavného súdu Českej republiky (nález sp. zn. Pl. ÚS 48/95, al. nález sp. Zn. III. ÚS 939/10), prináša koncipovanie a aplikáciu nových interpretačných metód: metódu proporcionality a metódu priority ústavno-konformného výkladu. Autor poukazuje na skutočnosť, že dynamika práva neumožňuje pozvoľné uvedomovanie si jeho obsahu, zmyslu a účelu, čím vzrastá tlak na jeho autoritatívnu interpretáciu a dotváranie súdmi. Hovoríme o dekonštrukcii práva. Okrem toho výrazne narastá regulácia pomocou kauzistických noriem. Berúc do úvahy limitované možnosti detailne poznať s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).