Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Recenzie a anotácie

ČENTÉŠ, J., HAMRANOVÁ, D. Drogové trestné činy.

Praha: C. H. Beck, 2023, 390 s. ISBN 978-80-7400-933-4

NOVOTNÝ, J. Čtení. Reflexe. Interpretace. Elementární úvod do práce s textem.

Praha: Togga, spol. s r. o., v spolupráci s Univerzitou Karlovou, fakultou humanitních studií, 2021, 160 s., ISBN 978-80-7571-080-2 (FHS UK), ISBN 978-80-7476-212-3 (Togga)

PERNÝ, L. Utopisti.

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2020, 388 s. ISBN 978-80-8128-257-7

VOZÁR, J. Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Bratislava : Veda, 2022, 141 s. ISBN 978-80-224-1980-2    

FIAČAN, I., KERECMAN, P., ŠTIAVNICKÝ, J. a kol. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času.

Košice: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, 208 s. ISBN 978-80-8129-142-5

KROŠLÁK, D. Právny štát - vývoj, princípy, mechanizmy ochrany.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 244 s. ISBN 978-80-7676-439-2 (brož.), ISBN 978-80-7676-440-2 (pdf.)

DVOŘÁK, T. General Meeting of a joint-stock company. 1st edition.

Hürth: Wolters Kluwer Deutschland, 2021, 248 p. ISBN 978-3-452-30014-0