Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Recenzie a anotácie

HAPLA, M., FRIEDEL, T. a kol. Profesní etika právníků.

Brno: Nugis Finem Publishing, 2022, 335 s., ISBN 978-80-7614-007-3

Peregrin, J.: Člověk jako normativní tvor.

Praha: Academia 2022, 198 s. ISBN 978-80-200-3268-I.

Orosz, L.: Základy štátovedy.

Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPjŠ, 2021, 262 s., ISBN 9788057400103

Kasinec, R., Šurkala, J.: Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie.

2. preprac. a dopl. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 180. ISBN 978-80-7160-590-4

Vozár, J., Humeník, I., Zlocha, Ľ.: Zákon o reklame. Komentár.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 280 s. ISBN 978-80-7676-240-4

Tomášek, M.: Právo na Hedvábné cestě.

Univerzita Karlova: Praha 2022, 360 s., ISBN 978-80-246-4970-2