Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

PERNÝ, L. Utopisti.

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2020, 388 s. ISBN 978-80-8128-257-7

 

Slovenský sociálny filozof Lukáš Perný vydal v roku 2020 monografiu Utopisti venovanú víziám a projektom klasického utopizmu s dôrazom najmä na 16. až 19. storočie. Utopickú literatúru netreba podceňovať, ako sa občas deje. Úvahy o ideálnej spoločnosti mali a majú význam pre právnu teóriu, štátovedu aj politológiu. Žáner tzv. literárnej utópie sa navyše úzko prelína aj s fantastickou literatúrou ako takou (sci-fi, fantasy), ktorá dnes tvorí a vždy tvorila podstatnú časť umeleckej produkcie.
Utopická spisba nie je v slovenskej literatúre dostatočne spracovaná, hoci sa jej v šesťdesiatych rokoch venovali Milan Šimečka (1930 - 1990) aj Vojtech Zamarovský (1919 - 2006). Bolo to však v rámcoch daných dobovým režimom, v zásade z marxistického pohľadu, a ich publikácie vyšli v malých nákladoch. Výnimku predstavuje napríklad zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Bude ako nebolo
z roku 2012.
1)
Túto medzeru zapĺňa práve Perného monografia, ktorú rozsahom aj hĺbkou spracovania možno považovať za dielo európskej úrovne. Na autorovi je cenné aj to, že utopické prvky nachádza aj v mytológii, náboženských rojčeniach a vedecko-fantastickej a fantasy literatúre, čím podstatne rozširuje súbor diel s charakteristikami utópie (s. 31, 355).
Štýl písania však mohol byť viac esejistickejší a pútavejší a prekročiť hranice vedeckej monografie. Príliš cítiť, že kniha je upravenou dizertačnou prácou (napr. hromadenie citácii a pod., s. 12, 35, 381). Nie je to, samozrejme, nedostatkom v pravom zmysle slova, no dielo tak stratilo šancu osloviť širšiu obec čitateľov.
Zároveň z diela cítiť výrazné sympatie k utopistom, ktorých považuje za inšpiráciu a predchodcov vlastných politických a ideologických postojov:
"V dobe, keď boli tieto myšlienky publikované, mohli sa zdať nereálne .... už zajtra sa môžu stať nutné pre prežitie ľudstva. Svet, v ktorom žijeme, nadspotreba a nastavené civilizačné tempo sú dokázateľne vedecky neudržateľné."
(s. 10). To asi autorovi zabránilo si udržať odstup a podrobiť diela utopistov väčšej kritike. Mohol sa väčšmi zaoberať napr. aj otázkou uskutočniteľnosti utopických projektov v praxi a skúmaniu toho, prečo väčšina pokusov o komplexné uplatnenie utopických ideálov zlyhala.
Avšak nijako to neznižuje zaujímavosť publikácie a jej hodnotu ako prehľadu utopického myslenia. Vysoko treba oceniť aj posledné kapitoly, v ktorých sa venuje českému a slovenskému utopizmu (s. 305 - 324), ktorý je takmer neznámy, respektíve niektoré diela a politické programy sme nezvykli vnímať ako utopické diela.
Kniha je rozdelená do viacerých častí. Po úvode nasleduje časť
Čo je to utópia a utopizmus
o definícii utópie, potom o dejinách utopizmu, ďalej časť
Utópia a utopizmus ako filozofický argument
a nakoniec záver. Dobre dokumentuje jednotlivé utopické projekty, poskytuje ukážky z literárnych diel aj vedeckých spisov utopického charakteru a je vhodne a výstižne doplnené ilustráciami.
Utopické projekty a vízie autor vníma ako prejav úsilia o dosiahnutie dokonalej spoločnosti, a to v oblasti vedy, techniky alebo spoločensko-ekonomického usporiadania (s. 7). Vníma ich ako predikciu nasledujúceho vývoja, pričom mnohé prvky z utopických predstáv sa neskôr zrealizovali aj v praxi (s. 9).
Samotný pojem utópia pochádza z Morovej Utópie vo význame "neexistujúceho miesta", resp. "blaženého miesta", pričom názov bol odvodený z gré
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).