Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Ústavný súd zverejnil nález vo veci "novely Trestného zákona"

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd zverejnil nález vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/2024 (novela Trestného zákona) (tlačová správa č. 33/2024).

Novela zákona o dôveryhodných službách v MPK do 1. 8. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zák...

Poslanci schválili novelu Trestného zákona reagujúcu na pripomienky Európskej komisie

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili novelu Trestného zákona, ktorá reaguje na pripomienky Európskej komisie. Za legislatívnu zmenu hlasovalo 77 poslancov. Parlament rokoval o novele v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezident vymenoval troch nových členov Súdnej rady

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezident SR

Prezident SR vymenoval 16. 7. 2024 troch nových členov Súdnej rady. Nominantmi hlavy štátu v Súdnej rade sa stali Zuzana Čížová, Martin Puchalla a Adrián Kucek. 

Súdna rada Slovenskej republiky má o dvoch členov menej

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini dnes odvolal dvoch členov súdnej rady, ktorí boli do funkcie vymenovaní bývalou prezidentkou.

Zákon o ochrane svedka v MPK do 18. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v MPK do 10.7.2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finan...

RESTORATÍVNA JUSTÍCIA: Náprava páchateľa na prvom mieste

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa vo štvrtok 27. júna uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Restoratívna justícia“. Tá mapuje súčasné výzvy trestného práva v kontexte restoratívnej justície s ohľadom na legisla...

Návrhy súdnej rady na rokovaní vlády čiastočne uspeli

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní prerokovala návrhy kandidátov Súdnej rady Slovenskej republiky na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Predkladateľkou návrhov na rokovanie vlády bol...

Novela zákona o inšpekcii práce v MPK do 15. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o ...

Pripravuje sa novela zákona o cenných papieroch - v PK do 31. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o...

Nové Legislatívne pravidlá vlády SR v MPK do 27. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami má byť lepšie regulované

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Trh a služby spojené s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktor...

ESĽP rozhodol v prípade Cviková vs. SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dňa 13. júna 2024 rozsudok v prípade Cviková proti Slovenskej republike.

Justícia v krajinách EÚ: modernizácia našich súdov zaostáva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia v pondelok zverejnila porovnávací prehľad krajín v oblasti justície za rok 2024. Prehľad má informatívny charakter, zároveň však slúži ako podklad pre hodnotiace správy EK. Vychádza zo štatistických údajov predchádzajúcich vlád za...

Cena Karola Planka putuje do rúk J. Čentéša a P. Ondrejecha

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko odovzdal vo štvrtok 6. júna 2024 čestné uznanie a študentskú cenu. Redakčná rada odborného časopisu Justičná revue rozhodla, že tento rok neudelí hlavnú autorskú cenu.

Pripravuje sa nový stavebný zákon - v PK do 21. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu stavebného zákona.

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti v MPK do 19. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Rezort spravodlivosti zriadil komisiu pre prieťahy v konaní

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Prieťahy v súdnom konaní patria medzi najzdĺhavejšie problémy slovenského súdnictva. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko zriadil komisiu, ktorej predsedá štátny tajomník Milan Hodás. Pondelok 27. mája 2024 sa uskutočnilo úvodn...

Už ste sa prihlásili na náš webinár Vybrané problémy v konaní o návrhu na vklad?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Oboznámte sa spolu s JUDr. Lucia Filagová s najčastejšími chybami, ktorých by ste sa mali vystríhať, aby bolo možné konanie o návrhu na vklad doviesť do zdarného konca, a to k vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam.