Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Ústavný súd odobril zmenu zákona pri odvolávaní predsedu Súdnej rady

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 11. mája (TASR) – Ústavný súd (ÚS) nevyhovel návrhu vyhlásiť za protiústavnú časť zákona, ktorá upravuje odvolávanie predsedu Súdnej rady a jeho vzdanie sa funkcie. Zmenu zákona o Súdnej rade, ktorú prijala Národná rada (NR) SR v marci 2020...

Justícia: Opätovne vyhlásili voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ. Uskutočniť sa majú 17. augusta. Oprávnené subjekty môžu rade predkladať svoje návrhy do 30. júna do 15.00 h. Kancelár...

Európsky súd pre ľudské práva zamietol 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva zverejnil 5. mája 2022 dve rozhodnutia, ktorými zamietol spolu 20 sťažností podaných proti Slovenskej republike. Až 17 z nich sa týkalo nariadení vlády a opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorými boli zavedené r...

Súdna rada nedostala žiaden návrh na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Súdna rada SR nedostala ani jeden návrh na voľbu kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Kancelária Súdnej rady SR o tom informuje na svojom webe.

Parlament ústavnou väčšinou schválil kľúčovú reformu súdnej mapy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdny systém na Slovensku čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR dnes ústavnou väčšinou definitívne odobrili reformu súdnej mapy, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vzniknú nové mestské súdy v Bratislave a Košiciach....

Súdna rada Slovenskej republiky pozná svojich piatich nových členov

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Vo štvrtok sa uskutočnila  v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode voľba piatich členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Sudcovia Slovenska si volili svojich zástupcov, ktorí zasadnú ústavnom orgáne sudcovskej leg...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech SR odmietnutím sťažnosti pre zneužitie práva podať sťažnosť

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 10. marca 2022 v prípade Junas proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote a práva na účinný prostriedok nápravy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 a článku 13 Dohovoru.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok týkajúci sa práva na rešpektovanie súkromného života odsúdeného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg, 31. marec 2022. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 2), v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

NSS rozhodol v spore týkajúcom sa infožiadosti TIS k predsedníctvu SR v Rade EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 30. marca (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR rozhodol v stredu v spore týkajúcom sa infožiadosti Transparency International Slovensko (TIS) k predsedníctvu SR v Rade EÚ. NSS SR zamietol kasačnú sťažnosť, ktorú podala Správa účelovýc...

ÚS pozastavil účinnosť časti zákona o verejných vodovodoch

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR v stredu rozhodol o pozastavení účinnosti časti zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Táto právna úprava ukladá vlastníkom verejných vodovodov povinnosť zabezpečovať opravy a údržbu ...

Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o štátnej službe

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 30. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR preskúma ústavnosť minuloročnej novely zákona o štátnej službe. Na stredajšom zasadnutí ÚS prijal návrh skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR na ďalšie konanie. Zároveň nevyhovel ich návrhu na pozast...

ÚS: Súdy musia priorizovať konania, ktorých predmetom je právo na informácie

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 23. marca (TASR) - V konaniach, ktorých predmetom je realizácia práva na informácie, musia súdy konať prioritne. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR o sťažnosti Transparency International Slovensko (TIS) proti postupu Najvyššieho...

Ďalšia fáza „čistenia obchodného registra“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje ďalšiu fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.

Vo výberovom konaní na sudcu Najvyššieho správneho súdu uspeli Dzurdzík a Tiso

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 18. marca (TASR) - Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu Najvyššieho správneho súdu uspeli Michal Dzurdzík a Martin Tiso. TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Michal Hajtol.

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súčasná doba, výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia problémov podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efe...

ESĽP rozhodol v prípade Vaša Slovensko, s. r. o. proti SR v prospech štátu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, prijaté 22. februára 2022, ktorým zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o. proti Slovenskej republike pre zneužitie práva na podanie sťažnosti.

Súdna rada navrhuje B. Ricziovú na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 17. marca (TASR) - Súdna rada SR zvolila Beatrix Ricziovú za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ. Jej kandidatúru ešte musí odsúhlasiť vláda. Potom sa bude môcť postaviť pred poradný výbor Rady EÚ. TASR o tom informovala...

NRSR: Trestné sadzby za marihuanu pre vlastnú spotrebu sa majú znížiť

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 16. marca (TASR) - Na Slovensku sa má zaviesť osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú spotrebu za zachovania súčasných množstevných limitov. Horná hranica trestnej sad...

ÚS v prípade časti zákona o SAV zastavil konanie, parlament ho zmenil

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Košice 16. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v stredu zastavil konanie vo veci ústavnosti zmeny zákona o Slovenskej akadémii vied (SAV) v roku 2018. Podľa nej sa ústavy SAV vrátili do pôvodného stavu pred transformáciou, a to do rozpočtových a pr...