Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2024

Už ste sa prihlásili na náš webinár Psychológia manipulácie ľudského správania?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Stretnite sa s nami online a objavte svet manipulácie ľudského správania. V rámci webinára „Psychológia manipulácie ľudského správania“ vás bude sprevádzať Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD., renomovaný slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpe...

Ochrana hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s nariadením DMA

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s európskym nariadením o spravodlivých a súťažeschopných trhoch digitálneho sektora (Digital Markets Act, DMA). Návrh novely definitívne schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. Ci...

Novela ZP má zmeniť povinnosti dodávateľa služby vyplatiť nevyplatenú mzdu

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Ustanovenia Zákonníka práce (ZP) o povinnosti dodávateľa služby na území SR vyplatiť mzdu, ktorá nebola vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom, by sa mali zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely ZP z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

Novela Občianskeho zákonníka v MPK do 6. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela zákona o podpore cestovného ruchu - v PK do 17. 4. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.