Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 6/2019

6/2019

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (2. časť)

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. Zo seriálu: Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia

Príspevok v dvoch častiach ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a súkromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na ro...

Zodpovednosť za škodu voči tretím osobám spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu

Mgr. Veronika Trojčáková, PhD. Zo seriálu: Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už dlhšie organizuje rad diskusných seminárov otvorených širokej odbornej verejnosti venovaných vždy konkrétnej právnej otázke, ktorá spravidla vyvol...

Obsah vydania