Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ. SOCIÁLNA POMOC;PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;OSVOJENIE. ADOPCIA;FINANCOVANIE;Pôsobnosť okresných, obvodných, obecných úradov, národných výborov.;Zabezpečenie v stave núdze. Životné minimum;Príspevok na dopravu;Sociálno právna ochrana detí;Zdravotné poistenie. Zdravotné poisťovne;Detské domovy. Výchovné ústavy. Ústavná výchova;Mládež. Mladiství. Študenti a učni;Štátna kontrola;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy ČR; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve