Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

SPRÁVNE PRIESTUPKY. SPRÁVNE DELIKTY;Riadenie letu;Letecké práce;Letecká preprava (osôb, batožín a nákladu);Lietadlá. Technická bezpečnosť lietadiel;Pozemné zariadenia (letiská atď.);Predpisy v leteckej doprave;Majetkové sankcie. Penále;Technický odborný dozor;Ostatné ústredné orgány štátnej správy;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR;Ochranné a bezpečnostné pásma v letectve;Letecká správa;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

50/1976 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

71/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

370/2017 Sb.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Archív zmien v legislatíve