Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

VOZÁR, J. Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Bratislava : Veda, 2022, 141 s. ISBN 978-80-224-1980-2

 

 

 

V druhej polovici roka 2022, keď Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (s istým odkladom) oslavovala uplynutie storočnice od začatia výučby na tejto ustanovizni, vedeckú spisbu rozšírila tematicky ladená monografia Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského od doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc., z Ústavu štátu a práva SAV, skúseného autora viacerých publikácií o životoch právnikov a osudoch právnej vedy na Slovensku v 19. – 20. storočí.1)

Kniha pozostáva zo siedmich nosných kapitol. Úvodná štúdia zachytáva podmienky, ktoré boli signifikantné pre obdobie vzniku Právnickej fakulty, predovšetkým poukazuje na nie celkom ideálne pomery v slovenskej právnej vede (ktorá často závisela od altruizmu a obety niektorých jej predstaviteľov), ďalej vymedzuje vzťahy československých predstaviteľov k niekdajšej "maďarskej právnickej fakulte", popisuje okolnosti kreácie profesorského zboru i samotné počiatky výučby. Nasledujúce kapitoly sú už venované biografiám a analýze diela šiestich profesorov, ktorí sa stali raz a navždy zakladateľskými osobnosťami, keďže ich prezident Masaryk vymenoval ako prvých do funkcie profesorov novozaloženej fakulty vo zväzku Univerzity Komenského.
V abecednom poradí sú v knihe zoradení profesori: Karel Laštovka (správne právo), Augustín Ráth (uhorské občians
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).