Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky (správa z konferencie)

Stretnutie katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky (správa z konferencie)
JUDr.
Lukáš
Cisko
Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaPrávnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
V priestoroch zasadacej miestnosti Vedec-tradične každoročné spoločné stretnutie katekej rady Univerzity Komenského v Bratislave dier obchodného práva právnických fakúlt slosa v dňoch 19. - 20. júna 2013 uskutočnilo už venských a českých univerzít, organizované Katedrou obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Na tejto prestížnej udalosti svoje príspevky prezentovali profesori, docenti a mladí vedeckí pracovníci zo všetkých katedier obchodného práva Českej republiky a Slovenskej republiky so zameraním na rekodifikáciu súkromného práva, ako aj na úskalia pri výučbe jednotlivých inštitútov na právnických fakultách.
Prítomných pozvaných hostí z Českej republiky a Slovenskej republiky privítala jej Magnificencia,
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
, prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave a profesorka Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom úvodnom vystúpení v rámci bloku príspevkov pod názvom
Aktuálne otázky vysokoškolského právnického vzdelávania
informovala o projekte
"Cudzojazyčný magisterský študijný program "Law of European Integration and Globalization"".
Predstavila záujem pri presadzovaní nových foriem výučby magisterského študijného programu v anglickom jazyku, do budúcna aj v ruskom jazyku. Priblížila uplatňovanie kritérií pre nadchádzajúcu plánovanú akreditáciu, pričom spomenula eventuálne zlúčenie bakalárskeho študijného programu a magisterského študijného programu. Ďalej dala do pozornosti záujem pri realizovaní mobilít študentmi prvého a druhého ročníka magisterského študijného programu, pre doktorandský stupeň štúdia so zameraním na štúdium nadnárodnej právnej úpravy. S tým súvisí transfer kreditov v rámci ECTS.1) Následne pani prorektorka informovala o presadzovaní spoločného študijného programu - právo a ekonómia - v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pre posúdenie v Akreditačnej komisii. Snahou je využiť synergický efekt, nakoľko súčasťou výučby na katedre je finančné právo. Záverom sa zmienila o tých podmienkach vysokoškolského vzdelávania, ktoré zasahujú do foriem činností uskutočňovaných na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Po vystúpení pani prorektorky rovnako privítal vzácnych hostí jeho Spektabilita,
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.,
dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a odovzdal slovo
prof. JUDr. Stanislave Černej, CSc.
, vedúcej Katedry obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá v nadväznosti na predchádzajúcu tému priblížila
Otázky výučby obchodného práva
po rekodifikácii súkromného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe s ohľadom na to, čo učiť (koncepčné poňatie), ale aj ako učiť (pedagogické poňatie). Zároveň upriamila svoju pozornosť na súbor špecifických právnych noriem, s prihliadnutím na právne inštitúty pôsobiac kontinuálne a tie, ktoré prinášajú koncepčné zmeny.
Ďalším prednášajúcim bol
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
, predseda Rekodifikačnej komisie Ministerstva spravo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).