Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vozár, J., Právo proti nekalej súťaži.

Vozár, J., Právo proti nekalej súťaži.
Bratislava: VEDA, 2013, strán 320, ISBN 978-80-224-1272-8
Oľga
Ovečková
V polovici tohto roka vyšla očakávaná knižka známeho autora JUDr. Jozefa Vozára, CSc.
Právo proti nekalej súťaži.
Monografické spracovanie problematiky práva proti nekalej súťaži je počin, ktorý z pohľadu slovenskej odbornej spisby v tejto oblasti treba uvítať. Očakávaná preto, lebo komplexné spracovanie uvedenej témy dlhodobo chýba.
Autor v predslove sám uvádza, že cieľom bolo vytvoriť základné teoretickoprávne dielo, a preto sa v práci snažil reflektovať aktuálny právny stav uvedenej problematiky najmä v slovenskej a českej literatúre a judikatúre. Tieto poznatky dopĺňa zahraničnou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).