Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Prezidentka napadne zmeny v trestnom práve na Ústavnom súde SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 16. februára 2024 oznámila, že sa v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva obráti na Ústavný súd SR. 

Vo svojom vyhlásení pripomenula, že novela predstavuje zásadné zmeny v trestnej politike nášho štátu, pričom sa udiali v skrátenom konaní, a to bez zákonných dôvodov. Prezidentka sa rozhodla, že podá návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu novely s ústavou, spolu s návrhom na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Nevyhnutným predpokladom podania je, že prezidentka musela novelu podpísať, aj keď s ňou nesúhlasí, a preto ju na súde namieta. Podľa prezidentky je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jediný deň.