Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela zákona o dohľade nad finančným trhom - v PK do 4. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pripravovaný návrh zákona vyplýva zo smernice (EÚ) 2022/2556, ktorá je súčasťou balíka opatrení s cieľom umožniť a podporiť potenciál digitálnych financií v oblasti inovácií a hospodárskej súťaže a zároveň zmierniť príslušné riziká.

Návrhom zákona sa budú komplexne riešiť digitálne riziká, ktorým sú vystavené všetky finančné subjekty, pretože pri poskytovaní a využívaní finančných služieb používajú informačné a komunikačné technológie (IKT) a prispievajú tak k realizácii potenciálu digitálnych financií nakoľko ide o podporu inovácií a hospodárskej súťaže v bezpečnom digitálnom prostredí.

Digitálna prevádzková odolnosť je základnou podmienkou toho, aby sa v prípade riešenia krízovej situácie finančného subjektu zachovali jeho zásadné funkcie a hlavné oblasti obchodnej činnosti a tým sa bránilo narušeniu reálnej ekonomiky a finančného systému.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 4. 3. 2024 v procese PI/2024/39. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.