Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Európska únia a Slovensko

Európsky vyšetrovací príkaz na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky

V posledných desaťročiach prešli telekomunikačné technológie enormným vývojom, najmä v oblasti internetovej, mobilnej a satelitnej telekomunikácie. 1) Telekomunikačné zariadenia sú často používané aj páchateľmi v rámci páchania cezhraničnej trestn...

Systém prameňov práva Európskej únie, upravujúci kontrolu pobytu cudzincov štátnymi orgánmi členských štátov

Autori sa v predkladanom článku zaoberajú systémom prameňov práva Európskej únie, ktoré upravujú kontrolu pobytu cudzincov na území členských štátov. Svoju pozornosť sústredili na formálne - sekundárne pramene, ktoré sú dominantné pri realizácii e...