Online časopis

Európsky vyšetrovací príkaz na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky

V posledných desaťročiach prešli telekomunikačné technológie enormným vývojom, najmä v oblasti internetovej, mobilnej a satelitnej telekomunikácie.
1)
Telekomunikačné zariadenia sú často používané aj páchateľmi v rámci páchania cezhraničnej trestnej činnosti. Preto bolo potrebné vytvoriť právny rámec pre justičnú spoluprácu pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky na území iného členského štátu EÚ. Autor predstavuje justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ pri odpočúvaní telekomunikačnej prevádzky na základe Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Zaoberá sa jednotlivými možnosťami, keď je Slovenská republika vydávajúci, ale aj vykonávajúci štát. Na záver poukazuje na niektoré aplikačné problémy pri realizácii Európskeho vyšetrovacieho príkazu na odpočúvanie.
In the lastdecade telecommunications technology has undergone enormous development, particularly in the field internet, mobile and satellite telecommunications. Telecommunication devices are often used even by perpetrators in the context ofcross border criminal activities. It was therefore necessary to create a legal framework for judicial co-operation when interception and recording of telecommunications is performed in the territory of another Member State. The author presents judicial cooperation between EU Member States in the interception of telecommunications based on the European investigation order. He deals with eventualities when the Slovak Republic is the issuing state but also the executing state. Finally, he points to some application problems in the execution ofthe European investigation orderfor interception of telecommunications.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.