Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 2


Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v priestore občianskej spoločnosti

V Slovenskej republike existuje relatívne stabilná právna úprava subjektov, ktoré spolutvoria priestor občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o úpravu ich vzniku, zániku, činnosti a povinností voči štátu. Za posledné približne štyri roky došlo k niekt...