Online časopis

Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom

V článku sa autori snažia podať pomerne komplexný pohľad na inštitút tzv. "dovolacej väzby", teda väzby, do ktorej bol obvinený vzatý dovolacím súdom. Po úvodných krátkych všeobecných poznámkach k samotnej povahe dovolacieho konania nasleduje popis právneho základu pre rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom, v rámci ktorého sa súčasne približuje i procesný postup dovolacieho súdu pri takomto rozhodovaní. Záver článku napokon patrí poukazu na niektoré ďalšie špecifiká bezprostredne súvisiace s rozoberanou problematikou, keď pomerne rozsiahly priestor je tu venovaný jednému konkrétnemu väzobnému rozhodnutiu.
In this article, the authors try to give a relatively comprehensive view at so-called institute "custody in extraordinary appeal proceeding", in meaning the custody to which the accused was taken by the extraordinary appeal court. Introductory brief general remarks on the nature of the extraordinary appeal procedure are followed by a description of the legal basis for deciding on custody by the court of extraordinary appeal. At the same time, the procedural procedure of the extraordinary appeal court in such a decision is explained. Finally, the conclusion of the article points out some other specifics directly related to the discussed issues - a substantial part is devoted to a concrete custodial decision.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.